Desert Hues- Watercolour-56x38 cms-Jude Scott

                                            Sunburnt Country- Oils 175 x 85 cms              Summertime-Oils 175 x 85 cms                                             

Left to right.

Bushland Hues-76x56 cms-Watercolour

Tones of Autumn-76x56 cms-Watercolour

Forest Pathway-76 x56 cms-Watercolour

Morning Light-76x56 cms -Watercolour

Boranup Views-76x56 cms-Watercolour


Left to right:

Floral Delight-56x38cms-Watercolour

Orchid Drift-56x38 cms-Watercolour

White Orchids-64x46 cms-Watercolour

Mr Lincoln-56x38 cms-Watercolour

West Australian Lighthouses.

Geraldton Lighthouse-14x19cms-watercolour

Rotto-14x19cms-watercolour

Sentinel-14x19cms-watercolour